El Suprem tomba el mètode de càlcul del valor dels immobles a efectes fiscals
Regulació dels contractes de crèdit immobiliari, Llei 5/2019 de 15 de Març

Els intermediaris de crèdit immobiliari

Què significa inversió del subjecte passiu

El Suprem tomba el mètode de càlcul del valor dels immobles a efectes fiscals

Limitació del preu del lloguer per decret llei

Plantilla registre jornada

El registre de la jornada és obligatori

Reforma llei hipotecària

Decret de subhastes electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

Exempció de contractes de lloguer de l'ITP

Nova reforma de la LAU publicada BOE 2019.03.05

Nous coeficients multiplicadors (Catalunya)

Novetats en l'impost sobre grans establiments comercials (Catalunya)

Comprar o llogar una casa. Què és més rendible

Mesures per frenar les pujades dels lloguers

Els hipotecats amb IRPH guanyen un pols a la banca en la seva batalla judicial

L'administrador tindrà més marge per batallar amb Hisenda

Empendes o ets "freelance"

model 179

Nova LOPD

Evitar el pagament d'IVA i ITP en una operació immobiliària

Ocupació il·legal d'habitatges

ITP - tarifes i tipus impositius

Cèdules d'habitabilitat (Catalunya)

Tipus Impositivos especials (Catalunya)

Hisenda, més control ...

Tràmits telemàtics per a autònoms

Inspecció tècnica d'edificis

Devolució de plusvàlues

certificació energètica

Novetats en la compravenda immobiliària 2018

Novetats a la compravenda immobiliària 2018

Principals diferències lloguers de temporada i lloguer habitual

Lloguers de temporada

Novetats legislatives 2018

Denuncies a consum

Pots reclamar el pagat per la plusvàlua municipal

El Constitucional anul·la l'impost municipal sobre les plusvàlues

Legals les assegurances vinculades a hipoteques

Llei 5/2019 de 15 de Març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari


Decret Llei 9-2019, de 21 de maig, Mesures urgents contenció de rendes de contractes d'arrendament


Llei 5-2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari


Reial Decret Llei 7-2019, de 1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer


LOPD 3-2018, PD Personals i garantia dels drets digitals


Reial Decret Llei 21-2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer


Llei 3-2017, del 15 de febrer, del llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya


Ordre JUS 471-2017 Model comptes anuals reg mercantil


Reglament IVA


Ordre VEH 85-2017 autoliquidacions Tributàries per via telemàtica


Instrucció DGRN 9-5-17 Interconnexió registres mercantils


Ordre HFP 417-2017 Llibres registre IVA


RDL Clàusula sòl


Per DESCARREGAR les circulars i els BOES accedeixi a la seva àrea privada d'associat:

ENTRAR A L'ÀREA PRIVADA

Si encara no està associat sol·liciti més informació al següent formulari: